Pssst...

Pssst...

Pssst... thinks Nerina are such amateurs. Who comes to lectures with blue hands?...

Read more: Pssst...

Pssst...

The men of Potchefstroom were blown away when Klaradyn semi’s arrived on a party bus to liven up the little student town.

Read more: Pssst...

Pssst...

Dis Februarie, die maand van liefde, maar moenie dink dit maak Pssst... se hart sag nie. Al die skandes moet nog steeds uit.

Read more: Pssst...

Pssst...

Ienkatletiek het gesorg vir groot sports hierdie week. Die eerstejaartjies was maar alte gretig om hul koshuis trots te maak, en ook in die skande the steek!

Read more: Pssst...

Pssst...

Pssst... dink die Kollege-manne het verlede week alte fraai in hul wit draperings gelyk. Pas op net wat julle onder daardie lakens aantrek, manne.

Read more: Pssst...

More Articles...

  1. Pssst...

Flip Through Perdeby

Perdeby Poll

What are you doing during the holiday?

Studying - 22.6%
Sleeping - 37.2%
Lying to your mom about doing stuff - 19%
Taking your textbooks on holiday - 21.2%

Perdeby on SoundCloud

Listen to the Perdeby Entertainment fortnightly podcast for all your local and international music, film, gaming, literature and general entertainment news and views.

Video Gallery